Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”„Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków”


Oddział Onkologii PDF Drukuj Email

Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel


Pielęgniarka Koordynująca: lic. Beata Surygała

Sekretariat tel. 32 2810271 wew. 4580 lub bezpośrednio 32 396 4580

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Charakterystyka oddziału:

Oddział posiada 35 łóżek, a rocznie hospitalizowanych jest ok. 5.500 pacjentów.
W Oddziale Onkologii leczeni są chorzy z chorobami nowotworowymi (raki, mięsaki) oraz chorobami rozrostowymi układu chłonnego (chłoniaki ziarnicze, nieziarnicze, szpiczaki).

Metody leczenia stosowane w tut. Oddziale Onkologii :
1.chemioterapia przy użyciu cytostatyków konwencjonalnych oraz cytostatyków najnowszej generacji
2. terapia celowana przy użyciu nowoczesnych leków przeciwnowotworowych : inhibitorów kinazy tyrozynowej, inhibitorów angiogenezy, przeciwciał monoklonalnych.
3. hormonoterapia wykorzystująca hormonozależność niektórych nowotworów,.
4.terapia wspomagająca zapobiegająca niekorzystnym powikłaniom leczenia przeciwnowotworowego : czynniki stymulujące wzrost granulocytów i erytrocytów w szpiku kostnym ,przetaczanie masy erytrocytarnej i płytkowej, leki przeciwwymiotne, przeciwwirusowe. przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne .
5. terapia objawowa mająca na celu leczenie dolegliwości związanych z przebiegiem choroby nowotworowej ( hospitalizacja w celu leczenia skojarzonego z udziałem radioterapii we współpracy z Centrum Onkologii w Gliwicach).

 

 

 

 

 

Oddział współpracuje z Zakładem Radioterapii Centrum Onkologii w Gliwicach oraz Zakładem Patologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Wszyscy lekarze zatrudnieni w Oddziale wykonają badania usg narządów powierzchownie położonych w tym piersi i węzłów chłonnych, zabiegi trepanobiopsji z pobieraniem szpiku kostnego i są również przeszkoleni w obsłudze portów naczyniowych wszczepionych pacjentom. Pacjenci wypisania z Oddziału pozostają pod opieką przyszpitalnej Poradni Onkologicznej, natomiast osoby leczone ambulatoryjnie przyjmowane są do leczenia w Oddziale.