Oddziały
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym PDF Drukuj Email

Kierownik Oddziału: dr n. med. Tomasz Pieniążek

Pielęgniarka Koordynująca:
Karina Sondaj
Sekretariat tel. 32 281 0271 wew. 4140 lub bezpośrednio 32 396 4140

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym dysponuje łącznie 55 łóżkami w pokojach 2-3 osobowych. W oparciu o dostępność do pełnego zakresu badań pracownianych oraz współpracę z innymi Oddziałami na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 (Zakład Radiologii z Pracownią Diagnostyki Naczyniowej i Zabiegów Endowaskularnych, Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Oddział Kardiologii, Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej, Oddział Onkologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Psychiatrii i inne) Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym posiada możliwości kompleksowej, interdyscyplinarnej diagnostyki i leczenia chorób ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego. Infrastruktura Oddziału i Szpitala jest ukierunkowana na intensywne leczenie ostrego udaru mózgu – leczenie trombolityczne, interwencyjne oraz wczesną rehabilitację. Rocznie w Oddziale Neurologii leczy się około 1300 chorych, w tym około 500 w Pododdziale Udarowym.

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem chorób takich jak:

 • choroby naczyniowe mózgu (np. udar niedokrwienny i krwotoczny mózgu)
 • choroby nerwowo-mięśniowe (np. polineuropatie, miopatie, miastenia,stwardnienie zanikowe boczne)
 • choroby neurozwyrodnieniowe (np. choroba Parkinsona, zespoły otępienne)
 • choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
 • nowotwory układu nerwowego - padaczka i inne zaburzenia napadowe

 

Struktura Oddziału:

Oddział Neurologii: 29 łóżek, w tym 2 stanowiska intensywnej opieki medycznej

Pododdział Udarowy : 26 łóżek, w tym 4 stanowiska intensywnej opieki medycznej

Pracownie:

Pracownia Elektroencefalografii – w pracowni wykonywane są badania EEG i Holtera EEG

Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych – w pracowni wykonywane są badania elektroneurograficzne, elektromiograficzne, elektromiografii pojedynczego włókna mięśniowego (SF-EMG), próbę miasteniczną, potencjałów wywołanych wzrokowych, słuchowych i somatosensorycznych

Pracownia Neurosonologii – w pracowni wykonywane są badania przepływów w tętnicach szyi i wewnątrzczaszkowych oraz badanie monitorowania zatorowości domózgowej

Pracownia Psychologiczna – prowadzi diagnostykę i terapię psychologiczną

Pracownia Neuropatologii – zajmuje się diagnostyką miologiczną

Poradnie:

Poradnia Neurologiczna

Programy lekowe:

Program leczenia stwardnienia rozsianego – w chwili obecnej kwalifikacje są otwarte (kontakt z sekretariatem Oddziału).

W sprawie kwalifikacji do programu SM proszę o kontakt z dr Martą Białek adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szkolenia:

Oddział posiada akredytację do prowadzenia staży specjalizacyjnych oraz kierunkowych w zakresie Neurologii – w chwili obecnej dostępne jest 1 wolne miejsce specjalizacyjne (kontakt z sekretariatem Oddziału)

Personel medyczny (etatowy i kontraktowy):

 • lekarze: 14 lekarzy specjalistów neurologów, 2 lekarzy specjalizujących się w neurologii, lekarz rehabilitacji medycznej
 • pielęgniarki: 31 pielęgniarek
 • rehabilitanci: 7 fizjoterapeutów
 • psycholog kliniczny
 • logopeda
 • 4 opiekunowie medyczni
 • 3 techniczki elektrofizjologii