Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”„Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków”


Oddział Nefrologii i Stacja Dializ Drukuj Email

Ordynator: dr n. med. Jacek Mesjasz

Pielęgniarka koordynująca Oddziału Nefrologii: mgr Ewa Krawczyk

Pielęgniarka koordynująca Stacji Dializ: mgr Jolanta Brysiak - Mesjasz

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Oddział Nefrologii
tel.: 32 396 42 50
liczba łóżek: 22

Zadania:

  • diagnostyka i leczenie chorób nerek, układu moczowego
  • kwalifikacja do leczenia nerkozastępczego
  • zakładanie cewników "ostrych" i permanentnych do leczenia hemodializami
  • diagnostyka i leczenie powikłań hemodializoterapii
  • przeprowadzanie badań wymaganych do kwalifikacji do przeszczepu nerek.


Oddział ma możliwość specjalizacji lekarzy w chorobach wewnętrznych i nefrologii. Istnieje tu również możliwość odbycia stażu z nefrologii w ramach Specjalizacji z Chorób Wewnętrznych.

Stacja Dializ
tel.: 32 3964264
liczba stanowisk dializacyjnych: 27

Zadania:

  • leczenie chorych na przewlekłą niewydolność nerek hemodializami
  • leczenie chorych na otrą niewydolność nerek wymagających leczenia hemodializami
  • postępowanie oceniające możliwość zgłaszania na listę oczekujących do przeszczepu nerki chorych dializowanych
  • zgłaszania pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki do Krajowej Listy Biorców


Na Stacji Dializ istnieje możliwość odbywania staży wymaganych do Specjalizacji z Diagnostyki Laboratoryjnej.