Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”„Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków”


Oddział Kardiologii Drukuj Email

Kierownik Oddziału Kardiologii
dr n.med. Aleksander Włodarczyk

z-ca Kierownika
dr n. med. Izabela Świtalska-Janiczek

 

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Karina Ferdyn


Kierownik Hemodynamiki Serca
dr n. med. Aleksander Włodarczyk

Sekretariat: tel. 32 281 0271 wew. 4170 lub bezpośrednio 32 396 4170

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Charakterystyka oddziału:

Rok powstania - 1995 r.


 

Zadania - hospitalizuje wszystkie przypadki schorzeń kardiologicznych. Pacjenci z ostrym zawałem serca i jego powikłaniami, groźnymi zaburzeniami rytmu serca oraz ciężką niewydolnością krążenia leczeni są w Pododdziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Badania i metody leczenia: koronarografia, koronaroplastyka, wszczepianie stentów metalowych i powlekanych (DES), wszczepianie rozruszników serca jedno i dwu – jamowych oraz leczenie ciężkiej niewydolności krążenia przy użyciu kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, kardiowersje elektryczne i nakłucia osierdzia, możliwość prowadzenia oddechu kontrolowanego i leczenie wstrząsu kardiogennego w oparciu o parametry hemodynamiczne oceniane inwazyjnie i nieinwazyjnie. Liczba łóżek - 35 w tym 4 stanowiska w OIOK. Rocznie leczonych jest tutaj ok 1.600 pacjentów. Zaplecze diagnostyczne dla oddziału i pododdziału stanowią dwie pracownie: Pracownia Hemodynamiki Serca (ok. 1.500 zabiegów rocznie) oraz Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej (ok. 12.000 badań rocznie).