Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”„Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków”


Izba Przyjęć PDF Drukuj Email

Kierownik: lek. Janusz Stelmaszyński

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Agnieszka Latusek

Tel. 32 396 4122

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Izba Przyjęć pracuje w systemie ostrego dyżuru przez całą dobę.

Położona jest w centralnym miejscu kompleksu szpitalnego.
Dojazd jest dogodny i odpowiednio oznakowany.
Miejsce przełożenia pacjenta z karetki na nosze transportowe odbywa się w ciepłym wjeździe.
Do dyspozycji pacjentów oczekujących na zaopatrzenie jest obszerny, dobrze oświetlony hol, telefon.
Usytuowanie pomieszczeń umożliwia bezkolizyjny zaopatrywanie jednocześnie kilku pacjentów.
W zależności od stanu zdrowia, nasilenia bólu, itp. odbywa się wstępna kwalifikacja pacjenta. Takie kryteria jak: stopień ciężkości schorzenia, ogólny stan, wiek, stopień zagrożenia życia, czy sprawność są wyborem pierwszeństwa i nasilenia opieki medycznej.
Izba Przyjęć podzielona jest na ściśle ze sobą współpracujące komórki:


1. AMBULATORIUM URAZOWE – gdzie są przyjmowani pacjenci z wypadków komunikacyjnych, wypadków masowych. Udziela się również niezbędnej pomocy pacjentom, którzy ulegli nagłemu wypadkowi( rany, złamania, opatrzenia).
Pacjenci zaopatrywani w Ambulatorium Urazowym objęci są kompleksową opieką medyczną.
Mają wykonane potrzebne badania krwi, RTG, konsultacje specjalistyczne.
Wykonuje się zabiegi chirurgiczne (szycie ran, nastawienia złamań), zakłada opatrunki gipsowe.
Po zaopatrzeniu ambulatoryjnym pacjent zostaje odesłany do dalszego leczenia w rejonie z odpowiednią dokumentacją i wskazówkami co do dalszego postępowania.
Jeżeli stan pacjenta jest poważny, chory zostaje wstępnie zaopatrzony i hospitalizowany w oddziale wskazanym przez lekarza specjalistę.


2. AMBULATORIUM INTERNISTYCZNE I IZBA PRZYJĘĆ OGÓLNA – gdzie przyjmowani są pacjenci skierowani z POZ, przywiezieni przez Pogotowie Ratunkowe lub zgłaszający się samodzielnie w przypadku zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Przyjmowani są pacjenci do leczenia specjalistycznego: internistycznego, kardiologicznego, intensywnej opieki medycznej, nefrologicznego, chirurgicznego, neurologicznego, urologicznego, okulistycznego, laryngologicznego, psychiatrycznego, dermatologicznego, neurochirurgicznego.
Różnorodność przyjmowanych pacjentów jest więc bardzo duża.
Pacjent hospitalizowany w dany oddział jest całkowicie zabezpieczony medycznie, skonsultowany, ma pobraną krew do badań laboratoryjnych, wykonane RTG ewentualnie ma wykonaną Tomografię Komputerową.

 

 

 

3. REJESTRACJA – Izby Przyjęć czynna jest całodobowo.
Kierowani są do niej pacjenci z:
- ustalonym na dany dzień terminem przyjęcia
- przyjmowani w trybie nagłym z Izby Przyjęć Ogólnej, Ambulatorium Internistycznego czy Urazowego
Dane pacjenta wpisywane są do Księgi Przyjęć i do systemu informatycznego.
Zakładana jest :
- historia choroby
- karta statystyczna
- karta zakażeń
- deklaracja zgody
- wywiad epidemiologiczny
W I P stale dyżurują lekarze: ortopeda i internista, pozostali konsultanci wzywani są z oddziałów. Na stałe zatrudnia ok. 40 specjalnie przeszkolonych , wysokowykwalifikowanych pracowników.
Liczba ambulatoryjnie zaopatrywanych pacjentów - 38 000 w ciągu roku, z czego ok. 6 100 poddanych zostaje hospitalizacji.