Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii Drukuj

Ordynator Oddziału: lek. Wojciech Chrobak

Pielęgniarka Oddziałowa:
Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego Grażyna Szczykałka


Sekretariat: tel. 32 281 0271 wew. 4220 lub bezpośrednio 32 396 4220

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Charakterystyka oddziału:

Oddział powstał w 1964 r.


Wśród leczonych schorzeń znajdują się: malformacje naczyniowe centralnego układu nerwowego (tętniaki, naczyniaki mózgu i rdzenia kręgowego), choroby nowotworowe (głowy, kręgosłupa i obwodowego układu nerwowego), urazy głowy, kręgosłupa i obwodowego układu nerwowego, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa (w tym dyskopatie odcinków: szyjnego, piersiowego i lędźwiowego), niestabilność kręgosłupa (stabilizacje instrumentalne kręgosłupa). Do stosowanych metod leczenia należą m.in: malformacje naczyniowe centralnego układu nerwowego drogą mikroneurochirurgiczną i wewnątrznaczyniową oraz zabiegi mikrochirurgiczne chorób nowotworowych głowy, kręgosłupa i obwodowego układu nerwowego. Lekarze wykonują także m.in.: śródoperacyjne badania funkcji układu nerwowego (potencjały wywołane), śródoperacyjne badania usg, śródoperacyjnie badania histopatologiczne oraz tzw. podgląd radiologiczny. Personel oddziału współpracuje z lekarzami specjalistami w zakresie: chirurgii twarzowo-szczękowej, laryngologii, okulistyki, chirurgii (klatki piersiowej i brzucha) i ortopedii. Oddział posiada:
blok operacyjny, z trzema salami operacyjnymi wyposażonymi w: mikroskopy, „ramię C”; aparaturę do badania potencjałów wywołanych; dział pooperacyjny, salę zwiększonego nadzoru z 4 łóżkami; dziesięć sal dla chorych z 46 łóżkami.
Na dorobek pracowników oddziału składają się również m.in. prace naukowe (450) publikowane w czasopismach polskich i zagranicznych, wystąpienia na zjazdach towarzystw lekarskich w kraju i za granicą oraz przygotowane rozdziały książkowe. W ramach szkolenia zawodowego specjalizacje I i II stopnia z zakresu neurochirurgii oraz neurologii zdobyło tu 34 lekarzy. Ponadto 13 lekarzy przygotowało tu swoje prace doktorskie, dwóch rozprawy habilitacyjne, a prof. Ryszard Mrówka, tytuł profesora zwyczajnego. Personel oddziału prowadzi Poradnię Neurochirurgiczną, która co roku przyjmuje ok. 7-8 tys. pacjentów. Do zakresu jej działalności należą: konsultacje specjalistyczne, ambulatoryjne leczenie specjalistyczne oraz ambulatoryjna diagnostyka specjalistyczna. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj ok. 850 osób.

HISTORIA

Pierwszym Ordynatorem był dr n. med. Antoni Maciejak (1964 – 1979). W styczniu 1980 r. oddział połączony został z Kliniką Neurotraumatologii w Reptach Śląskich kierowanej przez profesora Hieronima Powiertowskiego, przyjmując nazwę Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii a jej kierownictwo powierzono doc. dr hab. n. med. Ryszardowi Mrówce. 40 lat, to długa historia, przede wszystkim historia pracujących tam ludzi.. W placówce bytomskiej pierwsze swoje kroki w dziedzinie neurochirurgii stawiało wielu znaczących potem w naszym województwie lekarzy: prof. dr hab. n. med. Hendryk Majchrzak – Prezes Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Konsultant Wojewódzki ds. Neurochirurgii, prof. dr hab. n. med. Józef Opara – Kierownik Kliniki Rehabilitacji w Reptach Śląskich, dr n. med. Stanisław Waler (ś.p.) – wieloletni Ordynator Oddziału Neurochirurgii w Jastrzębiu, lek. Jan Fedkow (ś.p.) –Ordynator Oddziału Neurochirurgii w Rzeszowie, dr n. med. Dariusz Łątka - Ordynator Oddziału Neurochirurgii w Opolu, dr n. med. Tadeusz Dragan – członek Okręgowej Rady, Śląskiej Izby Lekarskiej, doc. dr hab. n. med. Stanisław Henryk aktualnie zatrudniony w Klinice Neurochirurgii Śl.A.M.w Katowicach oraz doc. dr hab. n. med. Jerzy Słowiński pracujący w Zakładzie Epidemiologii, Wydziału Zdrowia Publicznego Śl.A.M.i zatrudniony na części etatu w Bytomiu. Po wielu latach wspólnej pracy odeszli od nas na zawsze: piel. dypl. Mieczysława Machaczka pierwsza Oddziałowa bloku operacyjnego, lek. Jan Fedkow, lek. Piotr Wilczek i dr n. med. Jacek Kasprzak. Będziemy zawsze o nich pamiętać.